race-941732_1280Poważnym problemem jaki się ujawnia w ostatnich latach, jest to, że coraz więcej dzieci i młodzieży jest otyłych. Coraz więcej dzieci nie brało też udziału w zajęciach wychowania fizycznego, w wielu szkołach to była nawet prawdziwa plaga. Na szczęście się to zmienia. Zarówno w szkołach, jak i na uczelniach zmieniono pewne zasady. Teraz nie jest tak łatwo uzyskać faktycznie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego. Byle błaha przyczyna tego nie spowoduje. Jednak zmuszenie dzieci i młodzież poprzez takie restrykcje, też nie zawsze jest dobrym pomysłem. Raczej lepiej byłoby pochylić się nad problemem, czyli spróbować dociec, skąd ta niechęć. Zmuszanie może mieć tak naprawdę na przyszłość jeszcze grosze skutki, czyli w ogóle zrezygnowanie w dorosłym życiu z jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Dlatego raczej lepiej jest zwracać uwagę na to, by po prostu zachęcać młodzież i dzieci. Trzeba przy tym brać pod wagę to, by zajęcia były urozmaicone. By dawały szanse na podejmowanie aktywności osobom, które biorą w nich udział. tak naprawdę jest grupa dzieci, które mają mniejszą kondycję, nie lubią rywalizacji. W związku z tym np. gry zespołowe nie są dla nich wspaniałą zabawą, jak dla większości dzieci, a prawdziwą męczarnią. Dobrze by było więc dawać możliwość alternatywnych ćwiczeń i zabaw dla takich dzieci, by były to zajęcia bardziej zindywidualizowane. Dobrym pomysłem jest też np. nauka pływania w ramach zajęć wf. W wielu nawet bardzo małych miejscowościach w ostatnich latach powstawały pływalnie. Zorganizowanie wyjazdu na pływalnię, raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie, nie byłoby więc dla szkół i dla dzieci ani byt kosztowna, ani wymagające. Dla wielu dzieci, szczególnie z mniejszych miejscowości, z biedniejszych rodzin – byłaby t być może jedyna okazja w życiu do nauczenia się pływać. To nie tylko bardzo rozwijające. To także zwiększa bezpieczeństwo, gdyż wciąż słyszy się wiele o utonięciach w czasie wakacji. Obowiązkowa nauka pływania dla uczniów być może pozwoliłaby na zmniejszenie skali tego zjawiska., dlatego takie ważne jest by właśnie w ten sposób rozwijać uczniów, dawać im możliwości, w końcu obecnie możliwości jest wiele, czasem tylko chęci są potrzebne. Tak więc na pewno warto się nad tym zastanowić i wybrać odpowiednią formę aktywności, by można było cieszyć się dobrymi wynikami.