moscow-863531_1280Stolica Rosji, Moskwa, jest największym miastem Rosji i Europy. Historia miasta rozpoczęła się w XI wieku, przez stulecia miasto pełniło wielokrotnie funkcję stolicy. Po raz pierwszy miasto pełniło rolę stolicy w XIII wieku, kiedy zostało stolicą księstwa moskiewskiego. Ponownie sto lat później, kiedy powierzono mu funkcję stolicy Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, kolejny raz w wieku XV. Tym razem miasto było stolicą państwa rosyjskiego. W wieku XX miasto było najpierw stolicą Rosji Radzieckiej, następnie Związku Radzieckiego. Historia miasta jest nie tylko długa, ale także bogata w wiele wydarzeń, które wpływały nie tylko na jej losy i losy Rosji, ale także innych europejskich państw. Nic więc dziwnego, że dzisiaj jest w niej ogromna liczba wspaniałych zabytków.

Ruch turystyczny w Moskwie w dużej mierze skupia się na Kremlu. Ta potężna twierdza, której początek dała zbudowana w wieku XII drewniana twierdza od zawsze pełniła funkcję siedziby najważniejszym osób w państwie. Początkowo osobą tą był car, później urzędowały tutaj władze ZSRR, a obecnie ma tutaj siedzibę prezydent Rosji. W XV wieku w miejsce drewnianych budowli pojawiły się nowe okazałe budowle murowane. Pracami na terenie nowo budowanego Kremla kierowali architekci sprowadzeni z Włoch. Zabytkowe obiekty na terenie Kremla to wysoka na 76 m wieża Troicka zbudowana w końcu XV wieku. Częścią Kremla jest również pałac Patriarchy zamieniony na Muzeum Sztuki Złotniczej. W gablotach można zobaczyć wyroby ze złota wykonane w XVII wieku. Są tutaj między innymi złote przedmioty pochodzące z niszczonych w latach 30-tych cerkwi, monastyrów i kościołów. Wśród kilku sobór wchodzących w skład Kremla najważniejszy jest sobór Uspieński – świadek koronacji Iwana IV Groźnego. W roku 1812 do Moskwy wkroczył cesarz Napoleon, jego wojska splądrowały świątynię. W roku 1917 świątynia przestała pełnić swoją funkcję duchową, zaprzestano odprawiania w niej mszy. Dzisiaj w świątyni mieści się muzeum. Na terenie Kremla znajduje się także sobór Archangielski i Błagowieszczeński, dzwonnica Iwana Wielkiego, Wielki Pałac Kremlowski i kilka innych obiektów, wśród nich zbudowany w roku 1959 na polecenie Nikity Chruszczowa Pałac Zjazdów.

Z twierdzą Kreml sąsiaduje Plac Czerwony. Najbardziej znaną budowlą Placu Czerwonego jest mauzoleum Lenina, którego budowę rozpoczęto w roku 1929, ukończono zaś rok później. W sali głównej mauzoleum znajduje się sarkofag, w którym zostały umieszczone zabalsamowane zwłoki wodza rewolucji październikowej.

Moskwa jest siedzibą licznych muzeów. Do najważniejszych pośród nich należy Galeria Trietiakowska. W Galerii Trietiakowskiej zgromadzone zostały obrazy największych rosyjskich malarzy: Andrieja Rublowa (największego rosyjskiego pisarza ikon), Ilia Repina, Iwana Kramskoj, Iwana Szyszkina i innych. Galerię założył kupiec Paweł Trietjakow w roku 1856. Bardzo ważnym muzeum Moskwy jest Muzeum Sztuk Plastycznych imienia Aleksandra Puszkina, które zostało otwarte w roku 1912. Muzeum gromadzi sztuką europejską, nie ma w nim pamiątek związanych z Puszkinem.