cape-town-997519_1280W ostatnich latach powstało w Polsce wiele obiektów sportowych. Także takich ogólnodostępnych, tworzonych z myślą o potrzebach lokalnej społeczności. Niektóre, jak się wydaje, były tworzone ze zbyt dużym rozmachem, jak na potrzeby lokalnej społeczności. Do dziś wyśmiewane, kosztujące krocie Aquaparki czy inne wielkie obiekty w małych miejscowościach –powinny być przestrogą. Jednak powstało też wiele obiektów, które doskonale sobie radzą i są świetnym sposobem na zmobilizowanie, szczególnie dzieci i młodzieży, ale nie tylko, do dbania o swoją kondycję. Potrzebna jest większa promocja sportu, niekoniecznie zaś inwestowanie w coraz to nowe obiekty, które potem, jak się okazuje, nie zawsze są do końca wykorzystywane. Raczej trzeba być zadbać o to, by dzieci i młodzież tych terenów wiejskich, małomiasteczkowych, mogła korzystać z infrastruktury, która znajduje się w wielkich miastach. Inicjatywy typu karta dużej rodziny pozwalają na udział w takich imprezach osób, które mieszkają w danym mieście. Tymczasem można by stworzyć coś na kształt tego, były działające w ramach całego województwa. Wtedy by nie było takiego problemu jak teraz, czyli ograniczenia dostępu dla młodzieży wielkich oraz z małych miasteczek, do obiektów typu właśnie baseny i Aquaparki. Nie trzeba ich budować w małych miejscowościach, gdyż nie ma takiej potrzeb. Za to powinno się organizować takie wyjazdy, przy preferencyjnych opłatach, z jakich może korzystać młodzież wiejska. Tak więc większy nacisk obecnie powinien być na promocję zdrowia, sportu, niż na budowanie nowych obiektów, gdyż te nie w pełni są wykorzystywane. Nawet słynne boiska, w każdej gminie. Co z tego, że one powstały, za grube miliony, skoro ich potencjał nie zawsze jest wykorzystany. Brak jest inicjatyw, turniejów, treningów, brak jest zajęć, itd. Dlatego te obiekty przez duża część roku są nie w pełni wykorzystane, na ogół może z nich korzystać wyłącznie młodzież szkolna i to wyłącznie w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Tymczasem organizowanie czasu młodzieży poza lekcjami jest bardzo ważne, właśnie sport, aktywność fizyczna jest tutaj najlepszym wyjściem. Tymczasem o tym się właśnie zapomina. Dlatego teraz trzeba dbać o to, by wykorzystać w największym stopniu tą infrastrukturę, która już jest, by nie marnowało się to, co już zostało zbudowane. Dzięki temu można po prostu zająć się promocja sportu,. Na pewno na wzrost zainteresowania sportem wpływa ta jakość infrastruktury. Jednak to nie wystarczy – na zbudowanych obiektach musi się też coś dziać. Ważne są inicjatywy, różne turnieje, promocja, dbanie o to, by ten przekaz docierał do każdego, ale też o to, by nie było ograniczeń finansowych – by młodzież, niezależnie od pochodzenia, sytuacji finansowej, mogła uczestniczyć w tych wydarzeniach. Taka promocja będzie mieć największe znaczenie. Dbanie o to to także ważny element działań profilaktycznych, dlatego wykorzystanie tego potencjału jest z korzyścią dla całego społeczeństwa, które będzie z tego czerpać profity.